Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Wilgotność powietrza (absolutna i wzgledna)

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Wilgotność powietrza (absolutna i względna). Znajomość wilgotności powietrza pozwala na ustalenie stopnia parowania i kondensacji pary wodnej, jak również szybkości wysychania gruntu (ważne przy projektowaniu nasypów drogowych). Wilgotność bowiem powietrza ma wpływ na powstawanie gołoledzi oraz na wielkość współczynnika przyczepności (tarcia posuwistego). Opady atmosferyczne mają znaczenie przy obliczaniu światła obiektów drogowych. Wiatr ma znaczenie jako czynnik sprzyjający parowaniu wody z nawierzchni drogowej i powodujący zdmuchiwanie z nawierzchni drobnych jej cząstek, jako czynnik oporu dla ruchu pojazdów po drodze oraz jako czynnik powodujący nawiewanie na trasę opadów śnieżnych. Z tych względów ważne jest określenie kierunku najczęściej wiejących wiatrów i ich szybkości (na wysokości nawierzchni drogowej lub na wysokości około 1,5 – 2,0 m ponad nawierzchnią). Warunki przemarzania i tajania gruntu mają znaczenie dla stateczności nasypów drogowych i skarp wykopów oraz mogą mieć również wpływ na powstawanie przełomów. Warunki te mają szczególne znaczenie dla obiektów drogowych (np. przepusty, mosty) ze względu na określenie głębokości założenia fundamentów. Charakterystyka hydrologiczna polega na zbadaniu sieci rzek i potoków, źródeł, zalegania torfu, określenia granic terenów bagnistych itp. Dla rzek i potoków należy określić szerokość, głębokość, wielkość przepływu, kierunek nurtu itp. Szczególną uwagę należy po- święcić zbadaniu poziomu wody gruntowej i wody z tajania śniegu jak również wody powodziowej). Oj E. Buszma – Odwodnienie dróg, Warszawa 1951 [więcej w:  ogrodzenia gabionowe, olx koscian, allegro naczepy wywrotki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro naczepy wywrotki ogrodzenia gabionowe olx koscian