Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Węgielnice i posługiwanie się nimi

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Węgielnice służą do tyczenia w terenie kątów prostych lub też kątów 180°. Rozróżniamy, węgielnice przeziernikowe, zwierciadlane i pryzma- tyczne. Węgielnice przeziernikowe składają się z przezierników umieszczonych na powierzchni graniastosłupa, walca lub stożka. Płaszczyzny celowe takich przezierników przecinają się pod kątem 90° i 180°. Obecnie istnieją już nowsze, bardziej doskonałe przyrządy, wymienione zatem węgielnice są rzadko używane. Węgielnice zwierciadlane do tyczenia kątów 90° składają się z dwóch zwierciadeł tworzących kąt 45°, umieszczonych w odpowiedniej oprawię; jedno zwierciadło jest osadzone jako stałe, drugie porusza się zawiasowo, aby umożliwić zmianę kąta między zwierciadłami za pomocą śrubek rektyfikacyjnych. Aby wytyczyć kąt prosty, należy ustawić tyczkę na kierunku obrazu tyczki M, widzianego w zwierciadle II (punkt N); kąt prosty otrzymamy w punkcie D. Węgielnice tego typu stosuje się do tyczenia prostopadłych do danego kierunku. Węgielnice pryzmatyczne są najczęściej używane przy wykonywaniu prac pomiarowych. Rozróżniamy węgielnice pryzmatyczne pojedyncze (zwykłe) i podwójne (krzyże pryzmatyczne). Węgielnica pojedyncza jest to pryzmat szklany, prosty, o przekroju w kształcie trójkąta prostokątnego, równoramiennego, o posrebrzonej ścianie przeciwprostokątnej. Zazwyczaj pryzmat jest osadzony w specjalnej oprawie, umożliwiającej zawieszenie u spodu sznurka z pionem. Węgielnica podwójna (krzyż pryzmatyczny) do tyczenia kątów 900 i 1800 jest zestawieniem dwóch pryzmatów prostokątnych, równoramiennych, tak uproszczonych nad sobą, że ich osie pionowe są równoległe, a ściany przeciwprostokątne wzajemnie prostopadłe. [patrz też: gramatura bawełny, olx meble szczecin, allegro pl logowanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro pl logowanie gramatura bawełny olx meble szczecin