Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Normy klasyfikujące grunty według stopnia trudności ich wydobycia

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

W ZSRR stosowane są specjalne normy klasyfikujące grunty według stopnia trudności ich wydobycia. Czynniki, na których opierają się te normy, są następujące: 1) skład granulometryczny, który przy badaniach polowych, przeprowadzanych dla budownictwa drogowego, zostaje określony na pod- stawie rozpoznania wzrokowego; 2) stan fizyczny gruntów, który określamy: dla gruntów sypkich stopniem ich nawilgocenia oraz gęstości; dla gruntów zwięzłych ich konsystencją; dla torfu – stopniem rozkładu i wilgotności. Klasyfikacja gruntów pod względem trudności wydobycia jest na: stępująca. A. Grunty pulchne a) wydobycie ręczne, b) wydobycie łopatami mechanicznymi, c) wydobycie koparkami, d) wydobycie. przy użyciu równiarek i spycharek. B. Grunty skalne a) wydobycie ręczne kilofami i łopatami, b J wydobycie za pomocą wiercenia, c) wydobycie za pomocą materiałów wybuchowych. Projektowanie miejsc poboru materiałów ziemnych, przeznaczonych do wykonania nasypów drogowych (prócz materiałów przeznaczonych do przewozu podłużnego w przekroju podłużnym drogi), powinno być wykonywane na podstawie: a) stwierdzenia przydatności danego materiału do wykonania nasypu drogowego; b) stwierdzenia rodzaju gruntu pod względem trudności wydobycia (z uwagi na koszt wykonania robót ziemnych). Miejsce poboru materiałów gruntowych do wykonania nasypu drogowego należy wybierać na podstawie następujących danych: l) określenia potrzebnej ilości materiału ziemnego (z rezerwy) do. wykonania nasypu na poszczególnych odcinkach trasy drogowej: 2) zbadania projektowanej rezerwy w celu zakwalifikowania gruntu do odpowiedniej grupy pod względem przydatności na nasypy oraz trudności wydobycia; 3) wyjaśnienia warunków wykonania robót przy wydobywaniu materiału ziemnego, a przede wszystkim sposobu wydobycia (ręcznie lub mechanicznie); 4) określenie rodzaju i kierunków transportu materiałów ziemnych do miejsca ich przeznaczenia. Zbadanie terenu przy trasie drogi umożliwia w wielu przypadkach wstępne określenie miejsc przydatnych do założenia rezerw materiałowych. W terenie górskim np. do założenia rezerw najbardziej nadają się osypiska oraz stożki materiałów naniesionych przez potoki. Badanie rezerw przeprowadza się znanym sposobem przez założenie dołów próbnych, rzadziej – przez wiercenia. [patrz też: olx chodzież, kieliszki do wody, klimatyzator do samodzielnego montażu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kieliszki do wody klimatyzator do samodzielnego montażu olx chodzież