Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Tereny górskie

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Tereny górskie, zwłaszcza wysokogórskie, nastręczają wiele trudności przy trasowaniu dróg. Wynikają one z trudnej rzeźby terenu ( ostre formy), ciężkiego klimatu i rozrzedzonego powietrza. Ponadto w terenach górskich szczególnie szybkie jest wietrzenie materiału na- wierzchni drogowych. Tereny górskie wymagają zazwyczaj rozwinięć i prowadzenia w wielu przypadkach tras. w kształcie- serpentyn, gdyż rzeźba terenu utrudnia jakiekolwiek inne rozwiązanie. W tych warunkach największe znaczenie mają przełęcze górskie, przez które można by przeprowadzić trasę, gdyż warunkują one możliwość połączenia poszczególnych dolin. Dla przełęczy górskich natomiast znaczenie zasadnicze mają warunki klimatyczne, tj. grubość opadów śnieżnych, kierunki wiatrów itp. Trasowanie dróg, ich budowa i późniejsza eksploatacja są znacznie łatwiejsze w terenach średniogórskich, gdzie jednak częściej mamy do czynienia z usuwiskami i osypiskami. Klimat oraz właściwości hydrogeologiczne i hydrologiczne Charakterystyka klimatu opiera się na określeniu następujących elementów a) temperatury powietrza i jej wahań rocznych, b) wilgotności powietrza, c) wielkości opadów atmosferycznych, d) przeważających kierunków wiatru, e) warunków przemarzania i tajania gruntu, f) charakterystyki hydrologicznej; Temperatura powietrza (średnia roczna, średnia miesięczna i jej wahania roczne). Dane dotyczące temperatury, zwłaszcza w okresach, w których temperatura nie spada po- niżej OD, służą do określania warunków pracy nawierzchni drogowych oraz pozwalają na racjonalne ustalanie terminów wykonania poszczególnych typów robót. [patrz też: ogrodzenia gabionowe, olx koscian, allegro naczepy wywrotki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro naczepy wywrotki ogrodzenia gabionowe olx koscian