Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Mapy terenowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Korzystne jest posługiwanie się mapami terenowymi w skali np. 1 25000, które umożliwiają określenie przynajmniej w pobliżu zmian rzeźby terenu, a więc i miejsc, gdzie należy wykonać doły próbne. Ponadto wskazówki co do konieczności wykonania dołów próbnych daje obserwacja zmiany roślinności, zmiany macierzystych pokładów gruntu znajdujące się w istniejących odkrywkach itp. Doły próbne wykonuje się na głębokość 1,5 – 2,0 m w zależności od gruntu. W celu określenia dokładnego zalegania poszczególnych warstw gruntu wszystkie doły geologiczne powinny być nawiązane do wysokości poszczególnych punktów trasy przez zaniwelowanie punktów pomiarowych. Doły próbne należy wykonywać nie w osi trasy, lecz tuż przy granicy przyszłego nasypu drogowego w celu Uniknięcia osiadania gruntu nasypowego nad zasypanymi dołami. Odległość dołów powinna być nawiązana do kilometrów trasy drogowej, co należy zaznaczyć przy wykonaniu szkiców dołów próbnych w dzienniku polowym. Po zbadaniu dołów próbnych co do warstw gruntów tworzących odpowiednie poziomy w przekroju dołu – należy doły zasypać i ubić. Wyniki pomiarów grubości poszczególnych warstw gruntów zbadanych w dołach próbnych nanosi się na szkice w. dzienniku polowym z zaznaczeniem rodzaju gruntu, odstępu poszczególnych warstw od poziomu porównawczego oraz poziomu wody gruntowej (jeśli występuje w dole próbnym). W pewnych przypadkach doły próbne o podanej głębokości nie są wystarczające, wobec czego należy wykopać doły głębsze. W gruntach skalnych wystarczają zazwyczaj doły bardziej płytkie, umożliwiające stwierdzenie położenia wysokościowego niezwietrzałej powierzchni skały. W przypadkach bardziej skomplikowanych (np. tereny usuwiskowe) stosuje się głębokie wiercenia pozwalające na określenie warunków geologicznych, które powodują usuwanie się materiału ziemnego, i na zaprojektowanie urządzeń stabilizujących usuwisko. Wyniki pomiarów i obserwacji w dołach próbnych nanosi się na profil podłużny w dolnej jego. części, przy czym stasuje się umówione oznaczenia poszczególnych rodzajów gruntów oraz opisuje się dane wysokościowe. dotyczące poszczególnych warstw i poziomu zalegania wady gruntowej. [więcej w: ogrodzenia gabionowe, olx koscian, allegro naczepy wywrotki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro naczepy wywrotki ogrodzenia gabionowe olx koscian