Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Inwentaryzacje urbanistyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Jedną z niezbędnych części składowych dokumentalnej i urbanistycznej jest inwentaryzacja urbanistyczna. Występuje ona przy opracowywaniu poszczególnych etapów planów zagospodarowania przestrzennego, jak plany: regionalny ogólny, szczegółowy ,i realizacyjny . Dochodzenia inwentaryzacyjne mają na celu stworzenie dla tych planów realnej podbudowy przez poznanie i analizę istniejącego stanu rzeczy. Np. do opracowania planów regionalnych należy zbadać warunki środowiska geograficznego, pierwotnego i wytworzonego przez człowieka. . Do najbardziej zasadniczych danych należą między innymi: 1) aktualna powierzchnia miasta w ha, 2) liczba mieszkańców, 3) liczba mieszkań lub izb mieszkalnych. Dalszymi danymi są: 1) struktura zatrudnienia ludności. (ludność zawodowo czynna wg zatrudnienia w gałęziach gospodarki narodowej, np. przemysłu, budownictwa, komunikacji, usług), 2) struktura płci i wieku, 3) struktura zabudowy (wg materiału, rodzaju zabudowy i liczby kondygnacji). Analiza wyników inwentaryzacji pozwala na należyte zapoznanie się ze stosunkami obecnymi i wyciągnięcie właściwych wniosków w celu pełnego wykorzystania zebranego materiału. Zakres tematyczny inwentaryzacji urbanistycznej można sprecyzować w następujących punktach: 1) studia fizjograficzne, 2) studia historyczne, , 3) studia demograficzne, 4) studia nad zagospodarowaniem i zainwestowaniem terenu, 5) studia nad zabudową 6) pomiary ruchu. [hasła pokrewne: schody dywanowe zabiegowe, studio fotograficzne do wynajęcia warszawa, karty champions league 2014 15 allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: karty champions league 2014 15 allegro schody dywanowe zabiegowe studio fotograficzne do wynajęcia warszawa