Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Wykopy

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Głębokie wykopy wymagają w wielu przypadkach dodatkowego zbadania, gdyż z wydobytego z nich materiału wykonuje się nasypy drogowe. Przed opracowaniem szczegółowego projektu dragi i przed rozdziałem mas ziemnych należy dokładnie okreslić rodzaj gruntu przeznaczanego do budowy odcinków nasypowych drogi, grubość zalegania poszczególnych warstw gruntu, głębokość zalegania pokładów skalnych oraz glębokość zalegania wody gruntowej. W zasadzie wszystkie grunty spotykane na trasie nadają się da budowy nasypów drogowych, jednak grunty tzw. ciężkie wymagają szczególnego sposobu wbudowania ze względu na możliwość późniejszego odkształcenia nasypów. Grunty takie, jak piaski i żwiry, są cennym materiałem budowlanym i w wielu przypadkach nadają się do budowy warstwy odsączającej pod nawierzchnią drogową . Zadanie projektującego rozdział mas ziemnych dla projektu drogowego polega więc nie na mechanicznym rozdzieleniu mas ziemnych, lecz na ustaleniu ilaści i odległości przewozu materiałów nadających się do wykonania nasypów na danym odcinku, Materiały ziemne ponadto. wymagają różnych sposobów zagęszczania w zależności od rodzaju materiału. Wreszcie badania gruntu mają na celu również określenie, jaki materiał i jaka jego ilość ma być dowieziona z rezerwy. Stąd wniosek, że należy również przeprowadzić badania gruntu w miejscu przeznaczanym na usytuowanie rezerwy. Stasowanie odkładów materiałów ziemnych w pewnych terenach (np. w terenach górskich) wymaga również zbadania terenu przeznaczanego. na odkład z punktu widzenia jego stateczności, gdyż w wielu przypadkach tereny takie pad dodatkowym obciążeniem odkładanym materialem, zaczynają zsuwać się, pociągając za sobą również tereny przyległe. W wielu przypadkach maże ta zagrażać stateczności terenu, na którym położona jest droga. [podobne: gramatura bawełny, olx meble szczecin, allegro pl logowanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro pl logowanie gramatura bawełny olx meble szczecin