Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Złoża materiałów miejscowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Do złóż materiałów miejscowych nadających się do użycia przy budowie drogi należy zaliczyć: a) złoża piasku rzecznego lub kopanego i złoża żwiru, b) pokłady kamienia w kamieniołomach, położonych blisko lub w pewnej odległości od trasy. Prace polowe, związane ze zbadaniem złóż materiałów, polegają na: a) sprawdzeniu w terenie danych osiągniętych na podstawie materiału mapowego lub też informacji ludności miejscowej, b) zbadaniu pasa drogowego o ustalonej szerokości (dla trasy optymalnej odległości dowozu materiałów). Dla miejsc, na których stwierdzono obecność materiałów nadających się do budowy, należy przeprowadzić badania w celu określenia ilości tych materiałów dla poszczególnych odcinków trasy i ich jakości. Dla materiałów piaskowych i żwirów wykonuje się doły próbne, usytuowane według z góry określonego planu, w celu określenia zasięgu zalegania materiału oraz grubości warstwy do eksploatacji. Dla materiałów kamiennych należy zbadać grubość warstwy potrzebnej odkrywki, grubość warstwy kamienia nadającego się do użycia oraz zasięg jego zalegania. Dla rejonów bogatych w materiały kamienne należy zbadać również możliwości wykorzystania odpadków istniejącej produkcji materiałów kamiennych (co jest zawsze tańsze). Dla miejscowości ubogich w materiały kamienne należy wyjaśnić możliwość organizacji baz materiałów miejscowych. położonych w pewnym oddaleniu od trasy, oraz ekonomiczność organizacji tego rodzaju baz ze względu na koszty dowozu , materiałów budowlanych produkowanych przez przemysł. Na podstawie dokładnych badań złóż materiałów drogowych sporządza się ich szczegółowy opis techniczny, do którego załącza się wyniki badań przeprowadzonych w terenie. [przypisy: , konie allegro, węgielnica pryzmatyczna, olx goleniów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konie allegro olx goleniów węgielnica pryzmatyczna