Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Badania odcinków usuwiskowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Badania odcinków usuwiskowych powinny dać w wyniku materiał dotyczący a) powierzchni terenu usuwiskowego z nawiązaniem sytuacyjnym do osi trasy, b) budowy masy usuwiskowej oraz jej warunków hydrologicznych, c) przyczyn powstawania usuwiska oraz sprzyjających temu zjawisku czynników, dl wytycznych do zaprojektowania urządzeń stabilizacyjnych. W celu zbadania odcinków usuwiskowych konieczne jest wykonanie wierceń geologicznych terenu (głębokich), a następnie wykreślenie prze- krojów geologicznych terenu; w tym celu miejsca wierceń należy zaprojektować odpowiednio gęsto. Badania i pomiary geologiczne dla tras istniejących. Badania i studia geologiczne wykonywane dla projektów przebudowy i unowocześnienia tras dróg istniejących mają szczególne znaczenie dla projektów tych dróg i różnią się od badań i studiów dla nowych tras drogowych. W takich przypadkach obiektem badań geologicznych jest istniejąca trasa drogowa, a więc trasa mająca odcinki geologicznie dobre lub złe. Pozwala to na skoncentrowanie badań w pewnym pasie terenu oraz na bardziej obiektywną ocenę czynników mających wpływ na stateczność budowli drogowych. Celem przeprowadzenia badań geologicznych dla trasy istniejącej drogi jest ustalenie a) poszczególnych odcinków drogi, wymagających wykonania robót w związku z poprawieniem jej profilu podłużnego, b) stanu podłoża gruntowego drogi, jej korony, obiektów i odwodnienia; c) potrzebnych robót w związku z przebudową drogi; dl warunków hydrologicznych pasa terenu drogi przewidzianej do przebudowy. W związku z podanymi warunkami badań geologicznych dla tras istniejących przeprowadzający badania i studia geologiczne powinien ocenić 1) istniejący kierunek drogi i jej poszczególne odcinki oraz ewentualny wybór korzystniejszych wariantów; 2) istniejący system odwodnienia trasy drogi, który należy dokładnie zbadać, ponieważ odwodnienie jest czynnikiem mającym wpływ na stan nasypów, na podłoże drogi oraz na stan nawierzchni; 3) stan podłoża gruntowego drogi, nasypów i nawierzchni na tle istniejących pokładów gruntowych; 4) grunty w nasypach i wykopach oraz ich przydatność, dla trasy przebudowywanej; 5) grunty fundamentów istniejących obiektów drogowych oraz ich przydatność do przebudowy drogi; 6) przyczynę odkształceń budowli drogowych, jakie stwierdzono na. drodze istniejącej, oraz zaprojektować potrzebne roboty w celu stabilizacji tych budowli. [hasła pokrewne: konie allegro, węgielnica pryzmatyczna, olx goleniów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konie allegro olx goleniów węgielnica pryzmatyczna