Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Badania gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Wymienione dane otrzymuje się przede wszystkim na podstawie obejścia poszczególnych odcinków drogi i zbadania powierzchownego terenu pasa drogowego, a następnie na podstawie badań szczegółowych prze- prowadzanych w omówiony sposób dla odcinków trudniejszych, ustalonych w czasie obejścia. Badanie korony drogi W tym przypadku ustala się typ drogi, szerokość korony, kształt przekroju poprzecznego, wilgotność powierzchni (droga sucha ma przynajmniej drobną ilość kurzu), odkształcenie drogi (dokładny opis i szkice), odcinki przełomowe (zewnętrzne oznaki na wiosnę fale przy przejeździe pojazdów, pęknięcia nawierzchni, wyciek płynnego gruntu itp.), odkształcenia nasypu drogowego spowodowane różnego rodzaju czynni- kami wydmuchiwanie gruntu przez wiatr, podmycie, zsuwy, osypiska itp.), stan rowów drogowych, stan poboczy drogi. Ustala się również potrzebne roboty w celu stabilizacji; dla dróg o nawierzchni twardej należy także brać pod uwagę możliwość wykorzystania materiału kamiennego istniejącej nawierzchni drogowej. Decyzja co do wykorzystania materiału nawierzchni drogowej może być powzięta po uprzednim zbadaniu stanu nawierzchni istniejącej oraz jej grubości. Badania przełomów na drodze istniejącej Ogólnie należy stwierdzić, że powstawaniu przełomów) sprzyja grunt pyłowy, gliniasto-pyłowy oraz grunt drobnopiaszczysty. Również niebezpieczne są grunty o zawartości humusu ponad 5%. Powstawaniu przełomów sprzyja w znacznym stopniu niejednorodne nawarstwienie gruntów, zwłaszcza istnienie soczewek o różnej zdolności filtracyjnej. Jako konfigurację powierzchni terenu, która sprzyja powstawaniu przełomów, należy wymienić wklęśnięcia i zapadliny terenu, które przy mało przepuszczalnym gruncie przez czas dłuższy zatrzymują wodę powierzchniową w pobliżu drogi. [hasła pokrewne: konie allegro, węgielnica pryzmatyczna, olx goleniów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konie allegro olx goleniów węgielnica pryzmatyczna