Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Badania geologiczne do projektu drogi

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Ogólne badania geologiczne dla trasy drogowej. Przez pojęcie struktury gruntu rozumiemy ogólny widok przekroju pionowego przez grunty na trasie drogowej, tj. rodzaj i podział na poszczególne, różne co do koloru, grubości i budowy warstwy gruntu. W celu określenia ogólnego racjonalnego kierunku trasy drogowej ze względu na warunki geologiczne terenu wykonuje się ogólne badania geologiczne podczas objazdu trasy w terenie. W czasie takiego objazdu należy zebrać materiały geologiczne, które powinny naświetlić a) ogólną budowę geologiczną terenu, b) warunki hydrologiczne, c) rodzaj gleby i gruntu (przynależność genetyczna, skład granulo- metryczny, właściwości fizyczne itp.), d) dane dotyczące materiałów do budowy drogi, znajdujących się na trasie lub w jej pobliżu (pochodzenie, rodzaj, właściwości fizyczne itp.). Ogólne zbadanie geologiczne kierunku trasy pozwoli na skoordynowanie wyników badań terenowych przy trasowaniu z wynikami badań geologicznych. Po takim skoordynowaniu należy a) uzupełnić dane mapy ogólnej trasy drogowej wynikami badań geologicznych, b) przeprowadzić zmianę kierunków trasy, konieczną ze względu na wyniki badań geologicznych, zaznaczając na mapie nowe kierunki, c) uzupełnić materiały do projektu drogi danymi o zaleganiu materiałów budowlanych, nanosząc na mapę miejsca poboru materiałów i ich orientacyjne ilości, c) określić miejsce, położenie i głębokość wykopów, d) określić dokładnie na mapie miejsca, w których należy wykonać przekroje geologiczne terenu. [podobne: ogrodzenia gabionowe, olx koscian, allegro naczepy wywrotki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro naczepy wywrotki ogrodzenia gabionowe olx koscian