Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Wkłady inwestycyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Wkłady inwestycyjne, które często są znaczne, powinny amortyzować się. W związku z tym złoża przeznaczone na bazy materiałowe muszą być bardzo dokładnie zbadane. Dla złóż tego rodzaju znaczenie ma również gatunek materiału. Należy zbadać np., czy z punktu widzenia ekonomicznego opłaci się opierać bazę materiałową na eksploatacji wyłącz- nie materiału nadającego się na podbudowę (materiał kamienny o niewielkiej wytrzymałości i ścieralności). Inaczej przedstawia się sprawa eksploatacji miejsc poboru materiałów miejscowych, położonych wzdłuż trasy drogowej, w nieznacznej od niej odległości. Odnosi się to zarówno do eksploatacji pokładów materiałów żwirowych i piaskowych, jak i eksploatacji złóż kamienia; Są to przeważnie miejsca eksploatowane przez pewien czas, wykorzystywane tylko II czasie wykonywania budowy pewnego niezbyt długiego odcinka drogi. Miejsca takie po ukończeniu budowy nie są eksploatowane, a w wielu przypadkach, ponieważ szpecą krajobraz, powinny być wyrównane, zasypane, a nawet zadrzewione. Ponieważ są to tymczasowe miejsca poboru materiałów, nie wymagają one szczegółowego zbadania co do ilości materiału, na której można by bazować plany produkcji wieloletniej. Wyjątek stanowią złoża mniejsze, co do których zachodzi obawa, że nie zapewnią zaopatrzenia nawet danego odcinka budowy. W tym przypadku przeprowadza się badania bardziej szczegółowe i dokładne, zwłaszcza dla miejscowości ubogich w poszukiwane materiały . Przy badaniach złóż materiałów w rejonie trasy drogowej, nie przeznaczonych do eksploatacji jako baza zaopatrzeniowa, poszukujemy: l) piasku, nadającego się do warstwy odsączającej i do stabilizacji podłoża gruntowego, jak również piasku do konstrukcji nawierzchni drogowej; 2) żwiru używanego zasadniczo w tych samych celach jak również do produkcji betonu; 3) kamienia nadającego się albo do wykonania podbudowy na- wierzchni drogowej (warstwy nośnej), albo też do wykonania samej nawierzchni (warstwy ścieralnej); kamień jest potrzebny ponadto do wykonania sączków, drenaży, murów itp. W miejscowościach pozbawionych innych gatunków materiałów kamiennych poszukujemy również złóż kamienia polnego. [przypisy: konie allegro, węgielnica pryzmatyczna, olx goleniów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konie allegro olx goleniów węgielnica pryzmatyczna