Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Wenecja

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Wenecja, której kontakt ze Wschodem był najszerszy, na skutek jej położenia geograficznego przejęła wraz z szeregiem innych motywów wschodnich również wykusz oraz balkon. W epoce odrodzenia wykusze i balkony zatracają zupełnie swój obronny charakter przybierając cechy reprezentacyjności. Na przykładzie poniższym widzimy wysuniętą na wspornikach konstrukcję płyty otoczonej balustradą ażurową. Zamiast muru obronnego wprowadzono tu arkadę na kolumnach i zwieńczono gzymsem i attyką pełną. Balkon wysunięty na gzymsie. Wczesny renesans wprowadza balkon na całej długości elewacji (w pałacu Pjtti we Florencji). Wykorzystano tu gzyms kordonowy, zakończony płytą balkonową, na której ustawiono w odstępach filarki przykryte zaokrągloną płytką. W przęsłach między filarkami ustawiono miniaturowe kolumienki jońskie ze stopami, głowicami i kanelowaniem, jednakże o proporcjach niewłaściwych (przysadzistych). [przypisy: ciężar objętościowy betonu, kolory tynków silikonowych, zbiornik buforowy co ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciężar objętościowy betonu kolory tynków silikonowych zbiornik buforowy co