Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

W przypadku stwierdzenia przypadkowego zanieczyszczenia studni

Posted in Uncategorized  by admin
November 12th, 2018

W przypadku stwierdzenia przypadkowego zanieczyszczenia studni, sieci wodociągowej wskutek uszkodzenia urządzeń wodociągowych lub niedostatecznej ochrony studni należy – po dokonaniu naprawy tych urządzeń – przeprowadzić odkażanie. Najlepiej odkaża się przy użyciu świeżego podchlorynu wapnia (Ca(ClO)2 4H20). Z zanieczyszczonej studni trzeba wyczerpać wodę, cembrowinę mechanicznie oczyścić z porostów i grzybków, z dna usunąć muł, a na jego miejsce nasypać przepłukanego piasku lub żwiru. Następnie należy ocembrowanie myć rozczynem podchlorynu wapnia o stężeniu 120 g/m wody. Po wypełnieniu studni wodą do stałego poziomu i obliczeniu pojemności trzeba ją wydezynfekować podchlorynem wapnia, używając 60-120 g/m wody. Po 24 godzinach wodę ze studni należy wyczerpać. Gdy pomimo przeprowadzonego odkażenia stwierdzi się w wodzie obecność -bakterii okrężnicy, przyczyn zanieczyszczenia należy szukać w złożach gruntowych. [patrz też: zbiornik buforowy co, opłata adiacencka, beton architektoniczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: opłata adiacencka zbiornik buforowy co beton architektoniczny