Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Technik prowadzacy pomiar

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Technik prowadzący pomiar pozwala na pociągnięcie taśmy dopiero po zanotowaniu przez niego wszystkich danych potrzebnych w danym punkcie; w dzienniku technik powinien zapisywać ołówkiem zwykłym;. korzystanie z ołówka chemicznego powinno być absolutnie zabronione. Pomiar prostej kontroluje się przez pomierzenie jej w kierunku po- wrotnym, dla prostych krótkich. Dla tras drogowych stosuje się pomiar pojedynczy), Najlepszym sposobem, stosowanym w ZSRR, jest pomiar prostej (trasy drogowej) przez dwie niezależne partie pomiarowe. Sposób ten daje niezawodną kontrolę dokładności wykonanego pomiaru. Kontrolowanie dokładności pomiaru trasy (pojedynczego) odbywa się w sposób następujący. 1. Określa się odległości za pomocą tachimetru; sposób ten daje dobre wyniki przy stosunkowo niedługich prostych na trasie; przy prostych dłuższych sposób ten wymaga przenoszenia i ponownego ustawiania instrumentu na trasie, co pociąga za sobą zwolnienie tempa robót pomiarowych. W takim przypadku należy raczej stosować inne sposoby kontrolne. 2. Przeprowadza się zamknięcie poligonu, jeżeli trasa ma warianty. 3. Określa się wspólny bok dwóch figur przylegających. W tym celu obiera się poza trasą jakiś przedmiot dobrze widoczny A, np. wierzchołek dużego, dobrze widocznego drzewa, występ skalny, krzyż na dzwon- nicy kościoła itp. i mierzy się kąty między trasą a kierunkiem na ten przedmiot. 4. Określa się współrzędne sąsiednich punktów trygonometrycznych I i II, do których nawiązuje się trasę; przy przyjęciu współrzędnych punktu I jako początkowego dla trasy różnica między współrzędnymi punktu końcowego II według katalogu a obliczonymi z pomiarów nie po- winna być większa niż 1/1000 długości trasy dla terenu płaskiego i 1/500 długości trasy dla terenu falistego lub górzystego. 5. Przy niezgodnościach większych niż podana, należy przeprowadzić pomiar kontrolny taśmą. 6. Przy większym spadku podłużnym terenu (7 – 20 %), w celu osiągnięcia potrzebnej dokładności pomiaru prostej, należy taśmę wyciągnąć w miarę możności poziomo, podnosząc jeden jej koniec -(5 – 10 m). W ta- kich przypadkach często stosuje się pomiar częściami taśmy. Odrzutowywanie podniesionego końca taśmy na teren odbywa się za pomocą pionu lub też pionowo ustawianej tyczki. Dla stoków bardzo stromych, ponad 20 %, należy stosować pomiar długości przy użyciu łaty zamiast taśmy. Łaty miernicze są to drążki drewniane długości 3, 4 lub- 5 m o przekroju owalnym lub częściej prostokątnym, okute na końcach, opatrzone podziałem decymetrowym. Łaty w czasie wykonywania pomiaru prostych układa się poziomo za pomocą libeli. Podniesiony koniec łaty odrzutowuje się na teren za pomocą pionu. Najlepiej wykonywać pomiar przy użyciu dwóch łat, odrzutowując jednocześnie koniec jednej i początek drugiej. [hasła pokrewne: gramatura bawełny, olx meble szczecin, allegro pl logowanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro pl logowanie gramatura bawełny olx meble szczecin