Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Prace urbanistyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Spośród wielu czynników kształtujących obraz miasta wysuwają się na czoło cztery najważniejsze: a) inwestycje przemysłowe (czynnik wiodący), b) mieszkaniowe (czynnik wtórny), c) urządzeń publicznych d) komunalne Zagadnienia te w skali krajowej stanowią podstawę narodowych planów gospodarczych, które ustalają właściwy kierunek i proporcję poszczególnych inwestycji. W ramach narodowych planów gospodarczych opracowywane są regionalne plany, uwzględniając specyfikę , cechy środowiska geograficznego, wartości historyczne, społeczne, zwyczajowe, krajobrazowe i inne. Zasadą planowej działalności inwestycyjnej jest racjonalne rozmieszczenie sił wytwórczych na terenie kraju. W lokalizacji sił wytwórczych (czynników wytwórczych) bierze się pad. uwagę następujące postulaty: a) zbliżyć nowe przedsiębiorstwa przemysłowe (nowe miasta i osie-dla) do ich naturalnych baz surowcowych: b) powiązać przemysł z najbliższymi ośrodkami zbytu; c) osiągnąć szybszy rozwój okręgów niegdyś zacofanych lub niedostatecznie rozwiniętych. Prace urbanistyczne wykonywane wg wytycznych planów inwestycyjnych muszą się opierać na znajomości tych wytycznych oraz na znajomości praw rządzących społeczeństwem, szczególnie tych praw, które rządzą skupieniami ludzkimi w miastach. Złożoność funkcji miasta jest bardzo wielka. Poza czynnikiem społecznym (skupienia ludzi) istnieją inne równie ważne czynniki: 1) warunki środowiska geograficznego (rzeźba terenu, warunki geologiczne, glebowe, klimatyczne, warowności i komunikacji, 2) ekonomiczne (przemysł, handel, rzemiosło), 3) plastyczne (kompozycyjne). Rozrastanie się starych miast i powstawanie nowych powinno odbywać się planowo. Wiek XIX, okres gwałtownego rozrostu miast, spowodował niezwykły chaos w strukturach i zabudowie ich, skutkiem czego rozbudowa odbywała się bezplanowo, W celu wykorzystania dotychczasowego wartościowego dorobku każdego miasta i pokierowania dalszą jego właściwą rozbudową, należy poznać szczegółowo stan obecny badanego miasta, inaczej przeprowadzić inwentaryzację. [patrz też: schody dywanowe zabiegowe, studio fotograficzne do wynajęcia warszawa, karty champions league 2014 15 allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: karty champions league 2014 15 allegro schody dywanowe zabiegowe studio fotograficzne do wynajęcia warszawa