Mieszkania i apartamenty na wynajem
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Posts Tagged ‘ocieplenie poddasza’

Dno studni

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

Dno studni należy pokryć warstwą grubego piasku i żwiru na głęb. 0,2-7-015 m. Studnie zapuszczone powinny, mieć płaszcz wyprowadzony 0,7-7-1,00 ponad teren, pokrywę zaopatrzoną we właz uszczelniony pierścieniem gumowym oraz przewód wentylacyjny. Studnie w dolinach rzecznych należy wyprowadzić co najmniej 20 cm ponad najwyższy stan wielkiej wody i zaopatrzyć w odpowiedni nasyp zeskarpowany, obsiany ,trawą lub obrukowany. Odległość studni od miejsc, w których mogą powstać zanieczyszczenia, powinna wynosić minimum 15 m. Trwałość studni zapuszczonych jest znaczna i wynosi 40+50 lat; jest więc dwukrotnie dłuższa niż studni wierconych 20-25 lat. Koszt studni zapuszczanych o głębokości 10+30 m jest niższy od kosztu studni wierconych. Studnie rurowe (wiercone) stosowane są w warunkach wiejskich do ujęcia płytkich bądź głębokich wód gruntowych. [przypisy: beton na ścianę, deski elewacyjne, ocieplenie poddasza ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ocieplenie poddasza’

Dno studni

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

Gdy chcemy czerpać wodę z głębokości przewyższającej głębokość ssania (normalnie ok . 7 m), a równocześnie chronić pompę przed zamarzaniem, budujemy studnię abisyńską typu “zimowego” . Jest to połączenie studni świdrowej-ze studziennym otworem kopanym. Zazwyczaj wykonuje się otwór z kręgów betonowych do głębokości 4 m, ,a następnie zapuszcza się rury do ok. 10 m. Woda nie zamarza, bowiem w zimie może być spuszczona przez rurkę do otworu studziennego. Studnie typu “letniego” zabezpieczamy przed mrozem słomą, co jednak nie zawsze jest skuteczne . Okres pracy studni abisyńskich wynosi od 3 do 25 lat i zależy od zatykania się filtru ziarnkami piasku, pyłu i osadami żelazistymi. Niekiedy buduje się studnie abisyńskie przy pomocy zapuszczania rur o większej średnicy (studnie wiercone). Sposób ten, jakkolwiek. droższy, umożliwia dobór siatki filtru o odpowiedniej wielkości oczek oraz zasyp rury filtrowej piaskiem przed usunięciem rur wiertniczych; okres pracy takich studni jest dłuższy. Studnie wiercone wykonywane są sposobem górniczym, stosowanym m. in. przy wydobywaniu ropy. [podobne: kamień elewacyjny, ocieplenie poddasza, beton architektoniczny ]

Comments Off

« Previous Entries