Mieszkania i apartamenty na wynajem
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Posts Tagged ‘kamień elewacyjny’

Nieodpowiednia ochrona i utrzymanie studni

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Zdarza się również, że studnia jest zanieczyszczona przez sąsiednie gnojownie i ustępy . Woda ze studni powinna podlegać okresowej kontroli sanitarnej, opartej na badaniu wody oraz oględzinach miejscowych studni i jej otoczenia. Nieodpowiednia ochrona i utrzymanie studni wpływają często na złą jakość wody. Badania periodyczne, oparte na ustalonych schematach i kwestionariuszach , obejmują badania chemiczne (próbka wody 2 l) i bakteriologiczne (0,15-0,25 l w naczyniu wyjałowionym). Próby wody muszą być w odpowiedni sposób pobrane (m. in. po czerpaniu wody w ciągu 5-10 min), należycie opakowane i dostarczone do badania bakteriologicznego w ciągu 12 godzin – wód wyraźnie zanieczyszczonych, w ciągu 48 godzin – wód podejrzanych o zanieczyszczenie lub czystych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. [patrz też: kamień elewacyjny, Kamień dekoracyjny, beton na ścianę ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kamień elewacyjny’

Nieodpowiednia ochrona i utrzymanie studni

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Gdy chcemy czerpać wodę z głębokości przewyższającej głębokość ssania (normalnie ok . 7 m), a równocześnie chronić pompę przed zamarzaniem, budujemy studnię abisyńską typu “zimowego” . Jest to połączenie studni świdrowej-ze studziennym otworem kopanym. Zazwyczaj wykonuje się otwór z kręgów betonowych do głębokości 4 m, ,a następnie zapuszcza się rury do ok. 10 m. Woda nie zamarza, bowiem w zimie może być spuszczona przez rurkę do otworu studziennego. Studnie typu “letniego” zabezpieczamy przed mrozem słomą, co jednak nie zawsze jest skuteczne . Okres pracy studni abisyńskich wynosi od 3 do 25 lat i zależy od zatykania się filtru ziarnkami piasku, pyłu i osadami żelazistymi. Niekiedy buduje się studnie abisyńskie przy pomocy zapuszczania rur o większej średnicy (studnie wiercone). Sposób ten, jakkolwiek. droższy, umożliwia dobór siatki filtru o odpowiedniej wielkości oczek oraz zasyp rury filtrowej piaskiem przed usunięciem rur wiertniczych; okres pracy takich studni jest dłuższy. Studnie wiercone wykonywane są sposobem górniczym, stosowanym m. in. przy wydobywaniu ropy. [podobne: kamień elewacyjny, ocieplenie poddasza, beton architektoniczny ]

Comments Off

« Previous Entries