Mieszkania i apartamenty na wynajem
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Posts Tagged ‘Kamień dekoracyjny’

Nieodpowiednia ochrona i utrzymanie studni

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Zdarza się również, że studnia jest zanieczyszczona przez sąsiednie gnojownie i ustępy . Woda ze studni powinna podlegać okresowej kontroli sanitarnej, opartej na badaniu wody oraz oględzinach miejscowych studni i jej otoczenia. Nieodpowiednia ochrona i utrzymanie studni wpływają często na złą jakość wody. Badania periodyczne, oparte na ustalonych schematach i kwestionariuszach , obejmują badania chemiczne (próbka wody 2 l) i bakteriologiczne (0,15-0,25 l w naczyniu wyjałowionym). Próby wody muszą być w odpowiedni sposób pobrane (m. in. po czerpaniu wody w ciągu 5-10 min), należycie opakowane i dostarczone do badania bakteriologicznego w ciągu 12 godzin – wód wyraźnie zanieczyszczonych, w ciągu 48 godzin – wód podejrzanych o zanieczyszczenie lub czystych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. [patrz też: kamień elewacyjny, Kamień dekoracyjny, beton na ścianę ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Kamień dekoracyjny’

Nieodpowiednia ochrona i utrzymanie studni

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Stawy infiltracyjne buduje się zazwyczaj o dług. 100- 200 m i szer. 15-25 m. Nawodnianie powierzchni gruntu stosuje się wtedy, kiedy warstwy przepuszczalne sięgają aż do powierzchni terenu. W naszym klimacie, ze względu na mrozy w okresie zimy, sposób ten jest trudny do zastosowania i nie jest godny polecenia, gdyż wprowadza do gruntu wodę powierzchniową zanieczyszczoną spłuczynami terenowymi. Studnie chłonne zakłada się, jeżeli grunt przepuszczalny występuje w odległości np. kilkuset metrów od rzeki, np. jako oddzielne pala lub duże soczewki pokryte warstwami nieprzepuszczalnymi. Do studni chłonnej wybudowanej w środku pola o gruncie przepuszczalnym lub w środku Soczewki wodę rzeczną doprowadza się rowem lub przewodem podziemnym. [patrz też: Kamień dekoracyjny, deski elewacyjne, farba do betonu ]

Comments Off

« Previous Entries