Mieszkania i apartamenty na wynajem
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

Sposób posługiwania się węgielnicą

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Sposób posługiwania się węgielnicą jest następujący: pracownik tyczący ustawia się z węgielnicą w punkcie, będącym przypuszczalnie punktem pośrednim danej prostej, trzymając węgielnicę tak, aby promienie od obu tyczek padały na przeciwległe ściany przyprostokątne pryzmatów, a ściany przyprostokątne, leżące w jednej płaszczyźnie, były zwrócone do oka tyczącego. Następnie szuka się obrazów stałych lub ruchomych obu tyczek i przesuwa się pryzmat prostopadle do danej prostej do chwili, aż obrazy te utworzą jedną pionową linię. Położenie węgielnicy wyznacza punkt pośredni na prostej za pomocą pionu. Jeszcze wygodniejszy w użyciu niż węgielnica pryzmatyczna trójkątna jest pryzmat pięciościenny, tzw. pentagon Gouliera. Pryzmat ma kształt pięcioboku symetrycznego ABCDE, w którym kąt przy wierzchołku A wynosi 90°, kąt między bokami ED i CB – 45°, kąty przy wierzchołkach B i E – po 112°30. Boki AB i AE są sobie równe, ściany BC i DE są posrebrzane. Pryzmat ten jest dostosowany do tyczenia kątów prostych. w użyciu znajdują się również pryzmaty pięciokątne podwójne do tyczenia kątów 180° i 90°, oparte na podobnej zasadzie jak podwójne węgielnice pryzmatyczne. Węgielnice do tyczenia kątów prostych, które znajdują w praktyce najszersze zastosowanie, sprawdza się przez dwukrotne wytyczenie ką- ta prostego. przy tej samej prostej, w jej punkcie pośrednim, przy czym węgielnicę kieruje się raz na jeden, drugi raz – na drugi punkt końcowy. Z obu wytyczeń powinno się otrzymać tę samą prostopadłą do danej prostej. Kąt prosty z prostą AB tworzy kierunek CD, który leży pośrodku między otrzymanymi kierunkami CD1 i CD2. Usunięcie błędu jest możliwe tylko w węgielnicach przeziernikowych utrwalonych punktów kierunkowych i wierzchołkowych trasy itp. Węgielnice mogą być zastosowane również do pośredniego pomiaru długości odcinków niedostępnych. W celu określenia długości niedostępnego odcinka AB tyczymy w punkcie B prostopadłą do osi drogi BC i prostopadłą do niej CD. Celując z punktu C w kierunku CB i z punktu D w kierunku DA oznaczamy na przecięciu się tych kierunków punkt E. Następnie mierzy się odległości BE, EC i CD. Odległość AB wyznaczymy z podobieństwa trójkątów ABE CDE, przy czym: BE CD AB=C Dodając tak obliczoną długość AB do odległości punktu B na trasie, otrzymamy odległość punktu A od punktu początkowego. [przypisy: , podłogi drewniane, deska elewacyjna, Deska Podłogowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

Sposób posługiwania się węgielnicą

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Grzebień antyki tworzy z czasem mocny akcent architektoniczny, który swoimi koronkowymi kształtami efektownie wygląda na tle nieba. Ten typ attyk, zwany attykami polskimi w polskiej architekturze odrodzenia był powszechnie stosowany. Do najhardziej znanych attyk polskich należą attyki na ratuszu w Szydłowcu, w Sandomierzu, na domu Orsettich w Jarosławiu; wiele domów mieszczańskich w Kazimierzu nad Wisłą ozdobionych jest alttykami polskimi. Piękne są attyki na zamku w Krasiczynie, w Starym Siole itd. Attyki polskie odznaczają się bogactwem formy, wielką dynamicznością i dekoracyjnością. Dzięki swoim falistym liniom grzebienie doskonale wieńczą gładkie surowe mury budynku. Attyki polskie zawsze występują na tle nieba, nigdy na tle dachów. Natomiast otwory strzelnic lub okienka strychowe ukryte pod dachem pogrążonym występują na jasnej powierzchni attyki jako ciemne plamka. Daje to bardzo mocny efekt plastyczny. Attyka domu przy ul. Kanonicznej w Krakowie. Odznacza się ona prostotą i konstrukcyjnością. Wszystkie elementy attyki wynikają z potrzeb. Otwory na odprowadzenie wody, blanki, przykrycia spadków dachówką – to wszystko podyktowane jest koniecznością. Pilastry i łuki wzmacniają statyczność muru attyki. [podobne: podłogi drewniane, deska elewacyjna, Deska Podłogowa ]

Comments Off

« Previous Entries