Mieszkania i apartamenty na wynajem
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Posts Tagged ‘boazeria drewniana’

Druty inwarowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Do pomiarów bardziej dokładnych używa się drutów inwarowych. Druty te nie mają podziałek i nie są używane do pomiarów tras drogowych; znajdują one zastosowanie jedynie w przypadkach szczególnych, np. do pomiaru bazy przy, zakładaniu sieci triangulacyjnych. Taśmy stalowe przed użyciem do pomiaru długości powinny być sprawdzane przez porównanie z taśmą już sprawdzoną; obydwie taśmy układa się obok siebie na powierzchni poziomej, naciąga z jednakową siłą i określa się różnicę ich długości. Jeżeli długość taśmy sprawdzonej jest większa niż wzorcowej o 11, to wynik pomiaru terenowego powiększa się o n11, gdzie n – ilość taśm przy pomiarze. Jeżeli długość taśmy jest mniejsza niż wzorcowej, to wynik pomiaru terenowego zmniejsza się w podobny sposób. Dokładność pomiaru długości przy użyciu taśmy stalowej (lub łaty) zależy od: . a) dokładności wytyczenia prostej mierzonej, b) dokładności ułożenia taśmy w wytyczonej linii, c) odpowiedniego naciągania taśmy (zwisy), d) dokładności oznaczania szpilkami- końców taśmy, e) charakteru terenu. Dokładność pomiaru prostej ustala Instrukcja miernicza z 27. VII. 1949 r. (Instrukcja B-III, Poligonizacja Techniczna) w sposób następujący: dla terenów większych miast /11 = 0,00015 * 1 + 0,004 * VI + 0,015, dla terenu miast i miasteczek /11 = 0,00022 * 1 + 0,007 * VI + 0,02, dla terenów wiejskich /11 = 0,00034 * 1 + 0,01 * VI + 0,03, dla terenów górskich i leśnych /11 = 0,0005 * 1 + 0,015 * VI + 0,015, gdzie 1 jest długością mierzonej prostej w km; wyniki obliczone z wymienionych wzorów otrzymujemy w metrach. Przy wykonywaniu pomiarów rozróżniamy teren: a) łatwy, b) średni i c) trudny. Podane wzory ustalono dla terenu średniego, wobec, czego przy wykonywaniu pomiarów w terenie łatwym Należy wartości dopuszczalnych różnic zmniejszyć o 20%, a dla terenu trudnego – zwiększyć o 20 % Taśmy parciane długości 10 lub 20 m wykonane z płótna przetkanego w kierunku długości kilkoma drucikami brązowymi mają z obu stron podział na centymetry. Taśmy parciane służą do pomiarów odległości pomocniczych, jak np. odległości punktów w przekroju poprzecznym, odległości od osi budynków, drzew i innych szczegółów sytuacyjnych. Taśmy parciane nie mogą być używane do pomiaru długości trasy. Ulegają one w znacznym stopniu wpływom wilgoci. Prof. W. Woj tan podaje następującą tablicę dopuszczalnych granic błędów przy pomiarze długości. Mogą one być stosowane przy pomiarach drogowych. [patrz też: deska tarasowa, deski elewacyjne, boazeria drewniana ]

Comments Off

Posts Tagged ‘boazeria drewniana’

Druty inwarowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Balustrada balkonowa stanowi najbardziej widoczną część balkonu i dlatego może mieć różnorodne formy. Jednakże wysokość balustrady, która waha się w .granicach od 80 -7- 120 cm, nadaje jej zasadniczy charakter prostokąta poziomego. rzadziej kwadratu (przy bardzo małych balkonikach). Balustrady można podzielić ze względu na formę na pełne i ażurowe oraz zależnie od rodzaju materiału: na• drewniane, kamienne i stalowe. Balustrady pełne : (klasyczne) mają filarki rozstawione w rytmicznych odstępach. Przestrzeń między filarkami wypełniona jest cienkimi ściankami tak, że na zewnątrz i. wewnątrz filarki: wyglądają jak pilastry. Zarówno filarki, jak przestrzeń między nimi dzielą się w myśl zasady trójdziału klasycznego na cokolik, ścianę i gzymsik, który służy równocześnie za przykrycie balustrady i oparcie. W cokole między filarkami pozostawia się poziome szczeliny dla spływu wody deszczowej. Przęsła między filarkami jak i same filarki często bywają profilowane ramkami wystającymi lub wklęsłymi z podziałem na szereg równych lub różniących się od siebie płycin (luster). [przypisy: deska tarasowa, deski elewacyjne, boazeria drewniana ]

Comments Off

« Previous Entries