Mieszkania i apartamenty na wynajem
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Posts Tagged ‘beton na ścianę’

Dno studni

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

Dno studni należy pokryć warstwą grubego piasku i żwiru na głęb. 0,2-7-015 m. Studnie zapuszczone powinny, mieć płaszcz wyprowadzony 0,7-7-1,00 ponad teren, pokrywę zaopatrzoną we właz uszczelniony pierścieniem gumowym oraz przewód wentylacyjny. Studnie w dolinach rzecznych należy wyprowadzić co najmniej 20 cm ponad najwyższy stan wielkiej wody i zaopatrzyć w odpowiedni nasyp zeskarpowany, obsiany ,trawą lub obrukowany. Odległość studni od miejsc, w których mogą powstać zanieczyszczenia, powinna wynosić minimum 15 m. Trwałość studni zapuszczonych jest znaczna i wynosi 40+50 lat; jest więc dwukrotnie dłuższa niż studni wierconych 20-25 lat. Koszt studni zapuszczanych o głębokości 10+30 m jest niższy od kosztu studni wierconych. Studnie rurowe (wiercone) stosowane są w warunkach wiejskich do ujęcia płytkich bądź głębokich wód gruntowych. [przypisy: beton na ścianę, deski elewacyjne, ocieplenie poddasza ]

Comments Off

Posts Tagged ‘beton na ścianę’

Dno studni

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

Przy dużej różnicy poziomu wody w ujęciu a punktami rozbioru występuje zbyt duże ciśnienie w przewodzie, co powoduje przecieki w urządzeniach instalacyjnych. Ciśnienia powyżej 100 m H20 są redukowane bądź za pomocą komór, bądź zaworów redukcyjnych. Komory redukcyjne (zbiorniki o swobodnym zwierciadle wody), podobne są do obudowy źródła spływającego; woda dopływa do zbiornika tracąc swą energię kinetyczną i następnie doprowadzana jest grawitacyjnie do sieci. Linia ciśnienia dla przewodu położonego poniżej zbiornika rozpoczyna się od poziomu zwierciadła wody. Zawór redukcyjny może być nastawiony na ciśnienie mniejsze (np. na 8 atnf za pomocą sprężyny. Jeżeli ciśnienie w przewodzie poniżej zaworu obniży się (np. do 7,5 atn), wówczas sprężyna działając na przeponę otworzy grzybek zamykający dopływ wody, wskutek czego nastąpi zwiększenie dopływu wody oraz wzrost ciśnienia do 8 atn. Przy tym ciśnieniu nastąpi ponowne zamknięcie grzybka. [przypisy: ogrodzenia betonowe, beton architektoniczny, beton na ścianę ]

Comments Off

« Previous Entries