Mieszkania i apartamenty na wynajem
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Posts Tagged ‘beton dekoracyjny’

UDERZENIA WODNE W PRZEWODACH

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

UDERZENIA WODNE W PRZEWODACH Uderzenia wodne w przewodzie doprowadzającym wodę pod ciśnieniem powstają na skutek nagłego zatrzymania płynącej wody, przy czym tworzą się; w wypełnionym przewodzie, drgania okresowe. Przyczyny uderzeń wodnych to szybkie zamykanie zasuwy, hydrantu, zaworu zwrotnego lub wskutek nagłego zatrzymania pompy przy wyłączeniu prądu; uderzenia wodne powstają również przy szybkim otwieraniu zasuwy. Uderzenia te mogą zniszczyć przewód oraz inne urządzenia wodociągowe. Największy wzrost ciśnienia występuje wówczas, gdy czas t zamknięcia zasuwy lub zatrzymania pompy jest krótszy niż czas przebiegu fali tam i z powrotem Skutki uderzenia wodnego można zmniejszyć stosując: – zwiększenie czasu potrzebnego do zamykania przewodu, – zbiorniki wyrównawcze (komory uderzeń) lub zbiorniki wodno-powietrzne stawiane w pewnych charakterystycznych punktach przewodu – zawory bezpieczeństwa wbudowane przy końcu rurociągu. W związku z możliwymi uszkodzeniami przewodów wodociągowych wskutek uderzeń wodnych nie wolno jest stosować zasuw i kurków nagle zamykających przepływ wody, np. kurków półobrotowych. [patrz też: beton architektoniczny, deska tarasowa, beton dekoracyjny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘beton dekoracyjny’

UDERZENIA WODNE W PRZEWODACH

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Wodę przefiltrowaną ujmuje się za pomocą studni rurowych lub zapuszczanych rozmieszczonych pierścieniowo w odległości 50 m lub większej od studni chłonnej. Studnia ta może być zaopatrzona w podwójny filtr, tak aby filtr wewnętrzny można było wyjąć i oczyścić. Poziome przewody chłonne (dreny) stosowane są w rzadkich przypadkach, ponieważ do oczyszczania należy je odkopać i wydobyć na powierzchnię. Aby otrzymać wodę czystą stosuje się wtórne ujęcia wody na podobnych zasadach jak ujęcia naturalnej wody gruntowej. Przy znacznej grubości warstw wodonośnych buduje się studnie; przy małej – ciągi zbiorcze. Ujęcia wtórne buduje się w odległości ok. 100 m od stawów i rowów infiltracyjnych, wskutek czego woda powierzchniowa przyjmuje cechy wody gruntowej. W rzecznych dolinach zalewowych należy urządzenia do ujęcia wody otoczyć wałami ochronnymi. Czasami do spiętrzenia naturalnych wód gruntowych stosuje się zapory podziemne w poprzek warstwy wodonośnej. Budowa taka jest uzasadniona, gdyż za pomocą krótkiej przegrody można zatrzymać znaczne ilości wody. [patrz też: ogrodzenia betonowe, beton dekoracyjny, posadzki żywiczne ]

Comments Off

« Previous Entries