Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Mapa

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Mapa może być wykorzystana przy kameralnym projektowaniu wstępnym trasy drogowej przed wyjazdem na zbadanie terenowe. Oczywiście, należy jednocześnie korzystać z mapy sytuacyjnej. Mapy geologiczne nie dają całkowitego pojęcia o budowie skorupy ziemskiej na danym terenie. Lukę tę uzupełnia się wykonywaniem przekrojów geologicznych, które pozwalają na pokazanie również gruntów zalegających na różnej głębokości i stwierdzonych na podstawie wierceń oraz badań w dołach. Mapy geologiczne dla celów budownictwa inżynierskiego dla całych pasów terenu oddają wielkie usługi przy projektowaniu. Specjalne mapy do projektowania dróg mogą być wykonywane tylko w razie konieczności projektowania trasy na odcinkach terenu szczególnie trudnych i niepewnych. N 1. Bagna tj. tereny, na których woda grutowa jest na powierzchni ziemii. Zazwyczaj na mapach geologicznych oznacza się również w po- szczególnych miejscach głębokość sondowania terenu bagnistego. N 2. Torfy średniej gęstości, grunt nieprzydatny do wznoszenia nasypów drogowych. N 3. Grunt gliniasty stanowiący dobry fundament, dla nasypów drogowych; nadaje się do nasypów jako materiał budowlany. N 4. Grunt piaszczysty jako fundament nadaje się do wznoszenia nie- zbyt wysokich nasypów; nadaje się również jako materiał do budowy niewysokich nasypów. N 5. Iły – na powierzchni kora zagęszczona, grubość 0,5 m, wytrzymałość gruntu do wykonania nasypów niedostateczna. jako materiał do budowy nasypów nie nadaje się. N 6. Piaski oraz żwiry rzeczne – dobry grunt na fundament pod nasypy (bez ograniczenia wysokości); nadaje się również do wykonania nasypów jako materiał budowlany. 7. Gliny zagęszczone, warstwowe – dobry fundament; do wykonania nasypów nie nadają się, w wykopach: skarpy mało stateczne. N 8. Piaskowce – nadają się jako materiał na podkład dolny nawierzchni drogowej oraz jako materiał na fundamenty obiektów. N 9. Oznaczenie głębokości zalegania wody gruntowej. N 10. Oznaczenie terenów usuwiskowych, czynnych (stwierdzonych). Tereny tego rodzaju należy obejść, po zbadaniu odległości bezpieczne- go usytuowania trasy (bezpieczna odległość). [przypisy: gramatura bawełny, olx meble szczecin, allegro pl logowanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro pl logowanie gramatura bawełny olx meble szczecin