Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Kartusze lub herby

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Płaskorzeźby wypełniały puste płaszczyzny ścian, cokołów, fryzów, tympanonów. Rzeźby ustawiane były we wnękach, na parapetach tarasów, na attykach . Wazy ustawiane były przy wejściach, na parapetach balustrad, na attykach, we wnękach.
Kartusze lub herby są to emblematy umieszczane nad portalami, na ścianach, na filarach międzyokiennych, na narożnikach domów. Napisy wypełniały najczęściej fryzy, stosowane też były w przęsłach attyk pełnych, na filarach między otworami i na ościeżach portali. Akroterie stanowiły górne zakończenie tympanonów greckich i rzymskich. Rozróżniamy akroterie środkowe i boczne. Pinakle w postaci obelisków ustawiano na parapetach attyk. Muszle umieszczane były w górnej części wnęk zakończonych powierzchnią ćwierćkulistą . Festony i girlandy umieszczane były na fryzach, ścianach między kolumnami lub pod aronami . Szpice, krzyże, koguty, chorągiewki,wieńczyły dachy wieżowe na kościołach, zamkach lub pałacach, Wykonywano je z żelaza lub miedzi i często pozłacano. [patrz też: olx chodzież, kieliszki do wody, klimatyzator do samodzielnego montażu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kieliszki do wody klimatyzator do samodzielnego montażu olx chodzież