Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Złoża materiałów do zaopatrzenia odcinków dróg

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Dla złóż materiałów, które kwalifikują się na bazy do zaopatrzenia stosunkowo znacznych odcinków dróg, a położonych w pewnej odległości od trasy określamy i badamy szczegółowo dane następujące: a) Dane określające warunki eksploatacji złoża: 1) miejsce rozpoczęcia robót, 2) optymalny front robót, 3) miejsca przeznaczone do odkładu odkrywki, 4) możność wykonywania robót o każdej porze roku w zależności od warunków zalegania materiału i warunków wodnych (zatapiania żwirowisk i piaskowni), 5) warunki ekonomiczne, decydujące o urządzeniu bazy eksploatacyjnej (odległość osiedli, mieszkania dla robotników itp.), 6) wielkość i rodzaj robót przygotowawczych dla uruchomienia produkcji materiału, b) dane dotyczące warunków transportu materiałów: 1) odległości od poszczególnych punktów trasy drogowej, do których będzie dowożony materiał; odległości te należy określić przez po- miar bezpośredni, 2) okres najbardziej sprzyjający do wywożenia materiałów z miejsca wydobycia (zima lub lato, np. ze względu na transport wodny itp.), 3) przeszkody przy wywożeniu materiałów budowlanych drogą najkrótszą, 4) stan dróg dojazdowych w poszczególnych okresach roku i stan znajdujących się na nich obiektów, możliwości urządzenia dróg dojazdowych do miejsca poboru materiałów oraz ekonomiczne uzasadnienie poszczególnych wariantów, 5) dla wariantów – poszczególne roboty w celu ulepszenia dróg dojazdowych; należy podać rodzaj potrzebnych robót, jakie należy wykonać w celu zapewnienia przewozu materiałów, 6) obiekty drogowe, jakie należałoby wybudować w razie decyzji budowy nowych dróg dojazdowych lub przebudowy czy też ulep- szenia dróg istniejących, 7) możliwość wykorzystania Środków transportu wodnego lub kolejowego dla przewozu materiałów drogowych z danego miejsca eksploatacji oraz koszty transportu jednostki materiału; c) możliwość mechanizacji robót 1) miejscowe warunki zaopatrzenia w energię elektryczną; 2) źródło energii elektrycznej, jego odległość od miejsca eksploatacji materiałów miejscowych oraz warunki otrzymania energii; 3) istnienie możliwości otrzymania paliwa płynnego; 4) możliwość wykorzystania jako paliwa – torfu, węgla, drewna itp. d) dane charakteryzujące sposób eksploatacji złoża: 1) plan warstwicowy terenów złóż materiałów ze wskazaniem zbadanych miejsc (doły próbne lub wiercenia), 2) przekroje geologiczne sporządzone w sposób pozwalający na określenie zarówno obszaru, jak i głębokości zalegania warstw materiału i ich grubości, 3) wyniki badań materiału oraz opis przydatności do wytwarzania określonych asortymentów. Zazwyczaj złoża materiałów drogowych, które są kwalifikowane jako nadające się na bazy zaopatrzeniowe dla wielu odcinków drogowych ze względu na ilość materiału, jaką należy wyprodukować na pokrycie całkowitego zaopatrzenia, oraz na koszty inwestycyjne, wymagają dokładnego i starannego zbadania. Na badaniach bowiem takich oparte są plany produkcyjne, określane na kilka lat budowy lub przebudowy trasy drogowej. [patrz też: konie allegro, węgielnica pryzmatyczna, olx goleniów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konie allegro olx goleniów węgielnica pryzmatyczna