Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Badania złóż materiałów miejscowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Zasady nowoczesnego budownictwa drogowego wymagają ekonomicznego podejścia do zagadnienia budowy drogi. Oznacza to dążenie do osiągnięcia najmniej szych kosztów budowy, utrzymania i eksploatacji trasy drogowej. Minimum kosztów budowy nowoczesnych konstrukcji nawierzchni wielowarstwowych osiąga się przez możliwie jak najszersze stosowanie do budowy drogi materiałów miejscowych (przede wszystkim do podłoża i warstwy nośnej nawierzchni ulepszonych oraz do wykonania warstw odsączających, podkładów kamiennych i bruków) . Używanie materiałów miejscowych jest korzystne i w wielu przypadkach przyczynia się do potanienia budowy. Zależy to przede wszystkim od odległości miejsca pobierania. materiałów, od możliwości ich wydobycia oraz od stosunku kosztów eksploatacji złóż materiałów miejscowych (przede wszystkim kosztów inwestycyjnych) do potrzebnej ilości materiałów. Znaczenie w tym przypadku mają czynniki następujące: a) jakość materiału miejscowego; b) łatwość wydobycia i transportu; c) odległość transportu; d) koszty eksploatacji złóż. materiałów; e) ilość potrzebnego do budowy materiału; f) ilość materiału, jaką można otrzymać z danego złoża. W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy na trasie przewidzianej do budowy drogi istnieją złoża materiałów budowlanych, nadających się do budownictwa drogowego, oraz jakie są warunki ich eksploatacji, należy w czasie pomiarów i studiów drogowych przeprowadzić również badania istniejących złóż materiałów budowlanych. W zasadzie wszystkie możliwe do wykorzystania dla danej trasy drogowej złoża materiałów miejscowych dzielimy na: b) bazy zaopatrzenia materiałowego, c) złoża . materiałów przy trasie. [podobne: konie allegro, węgielnica pryzmatyczna, olx goleniów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konie allegro olx goleniów węgielnica pryzmatyczna