Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Badania kontrolne wodociagów gromadzkich

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2018

Badania kontrolne wodociągów gromadzkich powinny być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, a przy zasilaniu wodociągu wodą powierzchniową – raz na miesiąc. Budowa studzien kopanych wymaga uzyskania pozwolenia od powiatowego nadzoru budowlanego. Wystarcza przedstawienie szkicu sytuacyjnego w skali nie mniejszej niż 1: 500, podającego wymiary, granice i położenie nieruchomości; spadki oraz odległości dołów ustępowych, gnojowników i budynków. Ponadto należy podać sposób wykonania robót oraz dane dotyczące gruntu. Gdy koszt wykonania studni przekracza 50 000 zł obowiązuje sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej . Studnie kopane ulegają po pewnym czasie stopniowemu zamuleniu dna i wydajność-ich się zmniejsza. Materiał namulony należy usunąć przy użyciu bagrów workowych, jednak tylko do głębokości dolnego obrzeża ocembrowania. Na dno, po oczyszczeniu studni, sypie się warstwę ok. 0,3 m drobnego żwiru; po czym należy przeprowadzić odkażenie studni. [patrz też: posadzki żywiczne, deska elewacyjna, deski elewacyjne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: deska elewacyjna deski elewacyjne posadzki żywiczne