Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Badania gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Szczegółowe badania geologiczne w terenie. Szczegółowe badania geologiczne w terenie są wykonywane podczas pomiarów trasy i mają na celu dokładne ustalenie jej warunków geologicznych. Wyniki badań służą za podstawę do projektowania nasypów i nawierzchni drogowej, wyniki te nanosi się na profil podłużny drogi. W zasadzie zadania badań szczegółowych są takie same jak badań ogólnych, jednak badania ogólne służą do określania najbardziej racjonalnego ze względów geologicznych kierunku trasy w terenie, badania natomiast szczegółowe są przeprowadzane w zakresie potrzebnym do szczegółowego projektowania drogi. Odnoszą się one do wariantu trasy drogowej ustalonego na podstawie badań ogólnych. Zależnie od ważności trasy drogowej, wyniki badań polowych albo są oceniane na miejscu i notowane w dziennikach pomiarowych, albo też są przesyłane do polowych lub stałych laboratoriów gruntów w celu przeprowadzenia badań. Ten ostatni sposób obowiązuje np. w budownictwie drogowym w ZSRR. W Polsce stosuje się dotychczas ocenę badań na miejscu; badania laboratoryjne są stosowane tylko w przypadkach ważniejszych. Prace polowe przy badaniach szczegółowych polegają na określaniu .gatunków podłoża dla poszczególnych odcinków trasy drogowej, na podstawie obserwacji, które przeprowadza się w dołach próbnych i na odkrywkach naturalnych. Szczególnie starannemu zbadaniu podlegają odcinki trasy podejrzane o możliwość powstania na nich przełomów wiosennych. Ponieważ przełomy powstają w zasadzie na pewnych elementach rzeźby terenu, należy przeprowadzić badania wpływu rzeźby na spływ wód powierzchniowych i ztajania śniegu, na rozmywanie gruntu i na powstawanie zasp śnieżnych. Jednocześnie należy wyjaśnić warunki dopływu wód gruntowych do korpusu drogi. Badanie gruntów należy zaczynać od określenia miejsc założenia do- łów próbnych. W zasadzie dla terenów nie budzących obaw co do nie- spodzianych skoków warstw gruntowych, jak np. dla wszystkich terenów równinnych, doły próbne do zbadania gruntu zakłada się w ilości 3 – 4 na 1 km. Obieranie dołów położonych na długości 1 km w większej ilości należy uznać za zbyteczne, ponieważ nie daje to lepszych wyników. [więcej w: ogrodzenia gabionowe, olx koscian, allegro naczepy wywrotki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro naczepy wywrotki ogrodzenia gabionowe olx koscian