Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Badania geologiczne do projektu drogi.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Znaczenie geologii dla studiów drogowych. Na wybór trasy drogowej w terenie i na sposób jej budowy, jak również na zaprojektowanie odpowiedniego typu nawierzchni, ma wpływ wiele czynników, a między innymi: a) rodzaj rzeźby terenu, b) budowa geologiczna terenu, c) klimat, d) grunty, z jakimi mamy do czynienia na trasie drogi, e) warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne terenu, f) rodzaj roślinności. Niedostatecznie wnikliwe poznanie wyszczególnionych czynników, jak również ich niedostateczna analiza z punktu widzenia wykonania budowy drogi lub też obiektów drogowych, może doprowadzić do odkształceń, naruszenia równowagi i wreszcie do całkowitego zniszczenia zarówno istniejącego stanu równowagi gruntu, jak i budowli drogowych. Swiadczy o tym wiele bardzo poważnych katastrof, które zostały wywołane właśnie wskutek niedostatecznego uwzględnienia warunków geologicznych. Dla. tras dróg i znajdujących się na nich obiektów – czynniki geologiczne mają ogromne znaczenie. Droga jako budowla inżynierska ma swój fundament (podłoże naturalne) właśnie w gruncie rodzimym pasa drogowego. Grunt pasa drogowego na przestrzeni kilometrów i dziesiątków kilometrów zmienia się nieraz zasadniczo, a w związku z tym zmieniają się również warunki budowy samej drogi. Korona drogi jest wykonana z materiału ziemnego takim materiałem jest również otaczający grunt, który nie zawsze i nie w jednakowym stopniu nadaje się do wykonania nasypu drogowego. Wreszcie budowa drogi w każdym przypadku wymaga wielkich ilości miejscowych materiałów drogowych, jak żwiry, piaski, kamień łamany z miejscowych kamieniołomów oraz kamień polny. Widzimy więc, że grunty przy budowie drogi mogą być wykorzystane jako a) fundament drogi wymagający w związku z tym szczegółowego zbadania co do jego przydatności, b) materiał do budowy nasypów drogowych, c) materiał do budowy nawierzchni drogowych. Powyższe trzy punkty wykorzystania gruntów przy budowie dróg powinny służyć za wytyczne do badania gruntów drogowych ,przy studiach i pomiarach drogowych. [przypisy: olx chodzież, kieliszki do wody, klimatyzator do samodzielnego montażu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kieliszki do wody klimatyzator do samodzielnego montażu olx chodzież