Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Attyki na ratuszach w Szydlowcu i w Sandomierzu

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Attyki na ratuszach w Szydłowcu i w Sandomierzu oraz na domu Orsettich w Jarosławiu . Widzimy tu, jak attyki stopniowo robią się coraz strojniejsze. Na narożnikach powstają wieżyczki, Iub inne specjalne zakończenia. Rytm elementów pionowych staje się coraz intensywniejszy. Attyka piętrzy się i narasta żywiołowo. Często rytmy poszczególnych pasów nie są zgrane ze sobą, często okienka czy strzelnice wypadają z boku w różnych poziomach, tym niemniej całość wypada doskonale, szczególnie dobrze, gdy kontrastuje z gładką i spokojną pozostałą bryłą budynku. W okresach późniejszych (barok) attyki stają się przeładowane elementami dekoracyjnymi, co spowodowało zatracenie wątku konstrukcyjnego, jakim odznaczały się attyki wczesnorenesansowe. Formą architektoniczną bliską attyce polskiej jest zwieńczenie szczytowe przy stromych dachach dwuspadowych, szczególnie jeśli pod względem sytuacyjnym szczyt stanowi akcent architektoniczny ulicy lub placu. Przykłady bogato opracowanych szczytów występują między innymi w renesansie i okresach późniejszych. Zasięg attyk polskich obejmował obszary od wschodnich rubieży Rzeczypospolitej aż do Szczecina (zamek piastowski). [podobne: izolbet a, strefy przemarzania gruntu, ewolucja planety małp cda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ewolucja planety małp cda izolbet a strefy przemarzania gruntu