Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Attyka pelna

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Attyka pełna, jak wszystkie formy klasyczne, podlega zasadom trój działu. Zawsze możemy rozróżnić cokolik, ścianę i gzymsik. Najprostszym przykładem attyki klasycznej jest attyka gładka złożona z cokołu i gzymsu. W cokoliku attyki pozostawia się przerwy lub otwory do odprowadzania wody. Na zbyt długich budynkach gładka attyka mogłaby się wydać monotonna, więc w takich wypadkach może być lekko zryzalitowana w miejscach odpowiadających rozczłonowaniu pionowemu elewacji. Dla uzyskania silniejszej gry światłocienia wprowadza się do attyki rozczłonowanie pionowe w postaci filarów. W zależności od doboru proporcji filarów oraz przęseł międzyfilarowych uzyskuje się wrażenie lekkości lub powagi, Filarki mogą występować jako zdwojone. Przęsła między filarami mogą być równe albo tworzyć jakiś system rytmiczny (np. na przemian większe i mniejsze przęsła). Na narożnikach przeważnie występują filarki szersze lub zdwojone. Oprofilowanie cokołów i gzymsów daje również duże możliwości wzbogacenia lub uproszczenia wyrazu attyki. Filary w attyce upodobniają się do piedestałów spotykanych w porządkach. Jeżeli attyka zostaje wzbogacona elementarni rzeźbiarskimi, jak wazy lub figury, to ustawia się je naturalnie na osiach filarów. Wtedy stają się one prawdziwymi piedestałami, i mogą otrzymać dodatkowe wzbogacenie w postaci wgłębionych lub wystających rameczek) prostych lub krępowanych. Pola przęseł również mogą być rozprofilowane. Cokoły jednak, oprócz zakończenia górnego, które bywa rozplanowane w swojej pozosta łej części, pozostają gładkie, jedynie tylko w przęsłach pozostawia się podłużne i poziome otwory do odprowadzania wody. [podobne: izolbet a, strefy przemarzania gruntu, ewolucja planety małp cda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ewolucja planety małp cda izolbet a strefy przemarzania gruntu