Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Architektura 21szego wieku : STEMcloud v2.0 / ecoLogicStudio

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Po spotkaniu z Claudia Pasquero i Marco Poletto, założycielami ecoLogicStudio na festiwalu Beyond Media we Florencji, rozmawiali z nami o jednym z ich najnowszych projektów, STEMcloud v2.0, który teraz chcemy udostępnić tutaj, tak jak to jest naprawdę nowe i – wielka wizja architektury parametrycznej i genetycznej oraz sposób, w jaki ludzkie interakcje mogą przynieść nowe życie projektom architektonicznym: Projekt STEMcloud v2.0 proponuje opracowanie i przetestowanie prototypu architektonicznego działającego jako maszyna wytwarzająca tlen.
Projekt został zaprezentowany i zaprojektowany dla SEVILLE ART i BIENNALE ARCHITEKTONICZNEGO 2008.
Matryca technologiczna STEMcloud v2.0 będzie służyć jako miejsce hodowli mikro-ekologii w lokalnej rzece Sewilli, Gwadalkiwir, i będzie angażować społeczeństwo w proces hodowlany.
Przezroczystość i porowatość systemu architektonicznego pozwala na wizualne i materialne odsłonięcie procesu i zakłóca mikroklimat galerii; społeczeństwo nakarmi kolonie obecne w wodzie rzecznej substancjami odżywczymi, światłem i CO2 iw rezultacie dotlenią przestrzeń galerii; proces wzrostu zostanie zainicjowany przez wzorce interakcji ze społeczeństwem, a z kolei wpłynie na te wzorce z jego efektami wizualnymi.
Wiele cykli sprzężenia zwrotnego wywołuje się w komponentach systemu, w otoczeniu galerii iw samym mieście.
Ten rozszerzony model architektury systemowej można sformułować i zrozumieć w kategoriach cybernetycznych jako wielowarstwowe przekraczanie pętli sprzężenia zwrotnego; cybernetyka zapewnia ramy operacyjne do radzenia sobie ze zmianami i transformacją, dwie główne cechy definiujące nasze nowe ekologiczne rozumienie architektury; punkt wyjścia eksperymentu jest sztucznie przez nas zdefiniowany i zapewnia to, co naukowiec nazywa primed warunkiem koniecznym do promowania interakcji.
Podstawowy zestaw cybernetyczny do eksperymentu w Sewilli obejmuje 3 komponenty: środowiska miejskie (ekosystem rzeczny i przestrzeń galerii), maszynę architektoniczną (STEMcloud) i ludzkie zachowania (goście).
Systemy te są wielowarstwowe i różnorodne i będą oddziaływać na różne sposoby: w tym sensie możemy uznać eksperyment za złożony, a jego wynik nieprzewidywalny.
Nie da się powiedzieć, jaki rodzaj równowagi pojawi się w każdym z 3 systemów; jaki rodzaj ekologii glonów będzie rósł.
Jak zareagują na nie użytkownicy.
W niemożności kontroli eksperyment dotyczy komunikacji: STEMcloud jest zorganizowany w celu umożliwienia i promowania komunikacji między systemami w taki sposób, aby mógł powstać proces konwersacji / uczenia się.
Zwiedzający zostaną przekształceni w ekologów, bloki STEM w mikrośrodowiska, galeria w zatłoczony ogród lub, być może, laboratorium.
Przygotowanie systemu i kanały komunikacji między systemami zostały starannie zaprojektowane i skonstruowane i można je podsumować jako serię pętli sprzężenia zwrotnego w ramach bardziej ogólnego zestawu cybernetycznego opisanego powyżej.
Światło o szerokim spektrum jest ustawione strategicznie, aby wytworzyć pole promieniowania, utrzymywane na stałym poziomie.
Wzrost glonów jest stymulowany przez pole i będzie na nie reagował; sprzężenie zwrotne powstaje, podczas gdy każdy blok rozwija własną wewnętrzną równowagę.
Składniki odżywcze są wstawiane do systemu w celu przygotowania warunków początkowych.
Bardziej aktywne bloki będą zużywać więcej składników odżywczych i szybciej się rozwijać.
Zarośnięte bloki będą bardziej nieprzezroczyste dla światła wpływającego na pole promieniowania.
Koordynacja między składnikami odżywczymi i promieniowaniem spowoduje dalsze zróżnicowanie.
Aktywność fotosyntezy będzie monitorowana na żywo i wizualnie przekazywana użytkownikowi.
Bardziej aktywny blok będzie sygnalizował potrzebę zasilania CO2 dostarczonym przez użytkownika.
Użytkownicy będą reagować na wskazówki wizualne (natężenie LED) i wyzwalać modyfikacje za pomocą swoich działań.
[przypisy: olx koscian, węgielnica pryzmatyczna, gramatura bawełny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gramatura bawełny olx koscian węgielnica pryzmatyczna